Onze werkwijze

Stap 1

Kennissessie

Deze eerste fase staat in het teken van kennismaking en informatieverzameling. Dit doen we in de vorm van een kennissessie samen met onze projectleider en software expert. Tijdens deze kennissessie gaan we dieper in op jullie uitdaging en wat dit voor impact heeft op jullie werkproces. Samen zullen we ons verdiepen in wat er nodig zal zijn om dit proces te verbeteren. 

 • Kennismaking  
 • Definiëren vraag achter de vraag  
 • Bepalen wat er nodig is om jullie te helpen 
 • Requirements bepalen
 • Ophalen data en gegevens

Stap 2 

Specificeren

Aan de hand van de kennis die we hebben opgedaan tijdens de eerste fase zullen wij een beschrijving uitwerken van een werkende oplossing, het functioneel ontwerp (FO).
In het functioneel ontwerp worden alle eisen en wensen waaraan een product moet voldoen verzameld en geordend. Er wordt precies beschreven hoe de applicatie moet werken, welke functionaliteiten erin moeten zitten, welke handelingen hij uit moet voeren en welke resultaten hij moet opleveren. Maar ook de eventuele beperkingen en randvoorwaarden worden hierin meegenomen. 

 • Beschrijving van een werkende oplossing
 • Functionele eisen 
 • Randvoorwaarden 
 • Beperkingen 
 • Afhankelijkheden van derden bepalen 

Stap 3

Proof of concept

Een Proof of Concept (PoC) is een methode om de praktische haalbaarheid van een technologie of functionaliteit te bepalen. In deze fase zullen we onder anderen onderzoeken of het haalbaar is om de juiste verbindingen te leggen en beoordelen of wij bij alle nodige data kunnen. Aan het eind van deze fase kunnen we beoordelen wat haalbaar is en zijn we in staat om een projectplan en kostenindicatie af te geven. 

 

 • Kennis op doen over tooling 
 • Kennis op doen over gewenste oplossing
 • Opzetten juiste verbindingen  
 • Haalbaarheid project beoordelen 
 • Projectplan, incl kosten

Stap 4

Development

De voorbereiding bestaat uit de refinement. Tijdens de refinement knippen we de uiteindelijke oplossing in kleine overzichtelijke delen en schrijven we uit waar dit aan moet voldoen. Hierna kunnen we starten aan de werkelijke realisatie, dit gebeurt in cyclussen van 2 – 4 weken, oftewel Sprint. Testen vindt plaats in elke sprint. Iedere sprint wordt afgesloten met een sprintreview, dit is het moment dat er wordt gepresenteerd wat we tot nu toe hebben gerealiseerd.  

 • Refinement 
 • Sprint (cyclus 2-4 weken) 
 • Sprintreview (contactmoment) 
 • Release

Stap 5 

Implementatie en oplevering

Het is tijd om nu zelf aan de slag te gaan en de nieuwe applicatie volledig in gebruik te nemen. 

Ik wil graag meer weten!