Downloaden luchtfoto’s werkt niet

ProbleemDoor een wijziging bij Kadaster is het downloaden van luchtfoto’s in de oudere versies van GWW-CAD tot versie 1.2.17 niet mogelijk. OplossingHeb je een verouderde versie van GWW-CAD draaien, zorg dat eerst dat deze is bijgewerkt naar de laatste versie. Dit kan...

Activeren Netwerk Licentie

1. Zorg er voor dat in de firewall beide aangegeven porten open staan voor uitgaande connectiesIndien deze gesloten zijn kan er geen verbinding worden gemaakt met de licentieserver en zal de software niet functioneel zijn. Let op: de tweede poort (bijv 5105) varieert...