GWW-CAD Kennisbibliotheek

 

April 2022 – versie 1.2.22

Nieuw in deze versie:

 • NLCS element keuze ‘Doorsnede / Niet Zichtbaar’ nu ook toepasbaar voor laagnaam bij symbolen en arceringen

We hebben verschillende verbeteringen doorgevoerd aan bestaande functionaliteiten, namelijk:

 • Verbeterde NLCS controle
  • Aangepaste tekst in ‘reden’ kolom
  • Objecten worden nu ook gecontroleerd op kleur, linetype en linewidth
  • Arceringen zijn toegevoegd bij de objecten controle
  • Layers onbekend in nlcs database worden nu vermeld in rapport
  • Jaartal AutoCAD in rapport nu correct
 • Legenda symbolen hebben nu juiste kleur in dialoog en tabel
 • GWWCAD tooltips – kleur overeenkomstig met symbool kleur
 • GWWCAD Templates (.dwt) purged unused textstyles
 • Gewijzigd de NAP hoogtes van DSM naar DTM dataset

Ook zijn er verschillende fouten opgelost, namelijk:

 • Oplossing crash bij zoek dialoog layer van NLCS RGB color
 • Oplossing Instellingen dialoog voor klicmeldingen knoppen niet zichtbaar