Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van Ampersand Software.

NLdigital Voorwaarden (Nederlands)

NLdigital Terms (English)

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Website

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de website ampersandsoftware.nl. Wij streven ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Ampersand Software niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, spannen wij ons in om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Zijn er onjuistheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Informatie hergebruiken

Wil je informatie van deze website gebruiken? Dat kan! Mits het voor persoonlijk gebruik is en je daarbij de bron vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Ampersand Software behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.